นโยบายความเป็นส่วนตัว

วันที่ปรับปรุง: 21 กรกฎาคม 2018

PattayaTodayOnline (“เรา”,“ เรา” หรือ“ ของเรา”) ดำเนินงานเว็บไซต์ http://pattayatoday.net (“ การให้บริการ”)

หน้านโยบายความเป็นส่วนตัวนี้แจ้งให้คุณทราบถึงนโยบายของเราเกี่ยวกับการรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อคุณใช้บริการของเรา และตัวเลือกที่คุณเชื่อมโยงกับข้อมูลนั้น

เราใช้ข้อมูลของคุณเพื่อให้บริการ และปรับปรุงบริการ โดยการใช้บริการคุณเห็นด้วยกับการรวบรวมและการใช้ข้อมูลตามนโยบายนี้ เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ข้อกำหนดที่ใช้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้มีความหมายเช่นเดียวกับในข้อกำหนดและเงื่อนไขของเราซึ่งสามารถเข้าถึงได้จากhttp://pattayatoday.net

การรวบรวมและการใช้ข้อมูล

เรารวบรวมข้อมูลหลายประเภทเพื่อวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ในการจัดหาและปรับปรุงบริการของเราให้คุณ

ประเภทของข้อมูลที่รวบรวม   


ข้อมูลส่วนบุคคล

ในขณะที่ใช้บริการของเรา เราอาจขอให้คุณให้ข้อมูลที่สามารถระบุตัวบุคคลบางอย่างแก่เราซึ่งสามารถใช้ในการติดต่อหรือระบุตัวคุณ (“ ข้อมูลส่วนบุคคล”) ข้อมูลที่ระบุตัวตนได้อาจรวมถึง แต่ไม่ จำกัด เพียง:

 • อีเมล์
 • Cookies และ ข้อมูลการใช้งาน

ข้อมูลการใช้งาน

เราอาจรวบรวมข้อมูลว่ามีการเข้าถึงและใช้บริการอย่างไร (“ข้อมูลการใช้”) ข้อมูลการใช้งานนี้อาจรวมถึงข้อมูลเช่น ที่อยู่อินเทอร์เน็ตโพรโทคอลของคอมพิวเตอร์ของคุณ (เช่นที่ IP address) ประเภทเบราว์เซอร์ รุ่นของเบราว์เซอร์ หน้าบริการของเราที่คุณเข้าชม เวลาและวันที่ที่คุณเยี่ยมชม ตัวระบุอุปกรณ์และข้อมูลการวินิจฉัยอื่น ๆ

ข้อมูลการติดตาม และ Cookies

 เราใช้Cookies และเทคโนโลยีการติดตามที่คล้ายกันเพื่อติดตามกิจกรรมบนบริการของเรา และเก็บข้อมูลบางอย่างไว้

Cookies คือไฟล์ที่มีข้อมูลจำนวนเล็กน้อย ซึ่งอาจรวมถึงตัวระบุที่ไม่ระบุตัวตน Cookiesจะถูกส่งไปยังเบราว์เซอร์ของคุณจากเว็บไซต์และถูกเก็บไว้ในอุปกรณ์ของคุณ เทคโนโลยีการติดตามที่ใช้คือบีคอน แฮชแท็ก และสคริปต์ เพื่อรวบรวมและติดตามข้อมูล และเพื่อปรับปรุง และวิเคราะห์บริการของเรา

คุณสามารถสั่งให้เบราว์เซอร์ของคุณปฏิเสธCookiesทั้งหมด หรือระบุว่าเมื่อใดที่มีการส่งCookies อย่างไรก็ตามหากคุณไม่ยอมรับCookiesคุณอาจไม่สามารถใช้บริการบางส่วนของเราได้

 ตัวอย่างของ Cookies ที่เราใช้:

 • Session Cookies เราใช้เซสชันCookiesเพื่อใช้งานบริการของเรา  เป็น Cookies ชั่วคราวซึ่งจะอยู่ในอุปกรณ์ของท่านจนกระทั่งท่านออกจากไซต์
 • Preference Cookies จะเก็บข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งที่ท่านเลือกและชอบไว้
 • Security Cookies จะใช้เพื่อควบคุมและตรวจสอบความปลอดภัย

การใช้ข้อมูล

PattayaTodayOnline ใช้ข้อมูลที่รวบรวมได้เพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ ดังนี้:

 • เพื่อให้และบำรุงรักษาบริการ
 • เพื่อแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงบริการของเรา
 •   เพื่อให้คุณมีส่วนร่วมใน interactive features  ของบริการ เมื่อคุณเลืแกที่จะทำเช่นนั้น
 •  เพื่อให้การดูแลและสนับสนุนลูกค้า
 • เพื่อให้การวิเคราะห์หรือข้อมูลที่มีค่า เพื่อให้เราสามารถปรับปรุงการบริการ
 • เพื่อตรวจสอบการใช้บริการ
 • เพื่อตรวจจับป้องกันและแก้ไขปัญหาทางเทคนิค

การถ่ายโอนข้อมูล

ข้อมูลของคุณรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลอาจถูกถ่ายโอนไปยัง – และเก็บรักษาไว้ใน – คอมพิวเตอร์ที่ตั้งอยู่นอกรัฐ จังหวัด ประเทศ หรือเขตอำนาจศาลของรัฐอื่น ๆ ซึ่งกฎหมายคุ้มครองข้อมูลอาจแตกต่างไปจากเขตอำนาจศาลในพื้นที่ของคุณ

หากคุณอยู่นอกประเทศไทย  และเลือกที่จะให้ข้อมูลกับเรา โปรดทราบว่าเราถ่ายโอนข้อมูลรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลมายังประเทศไทย และดำเนินการที่นั่น

ความยินยอมของคุณต่อนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ตามด้วยการส่งข้อมูลดังกล่าวของคุณแสดงถึงข้อตกลงของคุณสำหรับการถ่ายโอนนั้น

PattayaTodayOnline จะดำเนินการทุกขั้นตอนที่จำเป็นอย่างสมเหตุสมผลเพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลของคุณได้รับการปฏิบัติอย่างปลอดภัย และเป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ และจะไม่มีการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังองค์กรหรือ เว้นแต่จะมีการควบคุมอย่างเพียงพอในสถานที่รวมถึงความปลอดภัยของข้อมูลของคุณและข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆ

 

การเปิดเผยข้อมูล

ข้อกำหนดทางกฎหมาย   

PattayaTodayOnline อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณด้วยความเชื่อโดยสุจริตว่าการกระทำดังกล่าวมีความจำเป็นเพื่อ:

 • เพื่อให้สอดคล้องกับข้อผูกพันทางกฎหมาย
 • เพื่อปกป้องและปกป้องสิทธิ์หรือทรัพย์สินของ PattayaTodayOnline
 • เพื่อป้องกันหรือตรวจสอบความผิดที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้บริการ
 • เพื่อปกป้องความปลอดภัยส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการหรือสาธารณะ
 • เพื่อป้องกันความรับผิดทางกฎหมาย

 ความปลอดภัยของข้อมูล

ความปลอดภัยของข้อมูลของคุณเป็นสิ่งสำคัญสำหรับเรา แต่โปรดจำไว้ว่าไม่มีวิธีการส่งผ่านทางอินเทอร์เน็ตหรือวิธีการจัดเก็บข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์มีความปลอดภัย 100% ในขณะที่เราพยายามใช้วิธีการที่ยอมรับในเชิงพาณิชย์เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเราไม่สามารถรับประกันความปลอดภัยได้อย่างสมบูรณ์

ผู้ให้บริการ

เราอาจว่าจ้าง บริษัท บุคคลภายนอก และบุคคลทั่วไปเพื่ออำนวยความสะดวกบริการของเรา (“ ผู้ให้บริการ”) เพื่อให้บริการ-การบริการที่เกี่ยวข้องกับบริการของเรา หรือเพื่อช่วยเราในการวิเคราะห์วิธีการใช้บริการของเรา

บุคคลที่สามเหล่านี้มีการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเท่านั้นเพื่อดำเนินงานเหล่านี้ในนามของเราและมีภาระผูกพันที่จะไม่เปิดเผยหรือใช้งานเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด

การวิเคราะห์

เราอาจใช้ผู้ให้บริการบุคคลที่สามเพื่อตรวจสอบและวิเคราะห์การใช้บริการของเรา

 • Google AnalyticsGoogle Analytics เป็นบริการวิเคราะห์เว็บที่ให้บริการโดย Google ที่ติดตามและรายงานปริมาณการใช้เว็บไซต์ Google ใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวมเพื่อติดตามและตรวจสอบการใช้บริการของเรา ข้อมูลนี้ถูกแบ่งปันกับบริการอื่น ๆ ของ Google  ซึ่งGoogle อาจใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวมเพื่อกำหนดบริบทและปรับเปลี่ยนโฆษณาในเครือข่ายโฆษณาของตนเอง  คุณสามารถเลือกที่จะไม่ทำกิจกรรมของคุณในบริการที่มีให้กับ Google Analytics โดยการติดตั้งโปรแกรม add-on เพื่อป้องกัน  Google Analytics JavaScript ของ Google Analytics (ga.js, analytics.js และ dc.js) จากการแบ่งปันข้อมูลกับ Google Analytics เกี่ยวกับกิจกรรมการเยี่ยมชม   สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวของ Google โปรดไปที่หน้า Privacy & Term ของ Google ลิ้งค์: https://policies.google.com/privacy?hl=th

ลิ้งค์ไปยังเว็บไซต์อื่น ๆ

บริการของเราอาจมีลิ้งค์ไปยังเว็บไซต์อื่นที่เราไม่ได้ดำเนินการ หากคุณคลิกลิ้งค์บุคคลที่สามคุณจะถูกนำไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามนั้น เราขอแนะนำให้คุณอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวของทุกเว็บไซต์ที่คุณเยี่ยมชม

เราไม่ควบคุม และไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหานโยบายความเป็นส่วนตัวหรือแนวทางปฏิบัติของเว็บไซต์หรือบริการของบุคคลที่สาม

ความเป็นส่วนตัวของเยาวชน

บริการของเราไม่ได้เก็บข้อมูลผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี (“ เยาวชน”)

เราไม่มีเจตนาที่จะรวบรวมข้อมูลของบุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี หากคุณเป็นพ่อแม่หรือผู้ปกครองและคุณทราบว่าบุตรหลานของคุณให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่เรา โปรดติดต่อเรา หากเราทราบว่าเราได้รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากเด็กโดยไม่ผ่านการตรวจสอบความยินยอมจากผู้ปกครอง เราจะดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อลบข้อมูลนั้นออกจากเซิร์ฟเวอร์ของเรา

การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

เราอาจปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัวเป็นครั้งคราว เราจะแจ้งให้คุณทราบถึงการเปลี่ยนแปลงใด ๆ โดยโพสต์นโยบายความเป็นส่วนตัวใหม่ในหน้านี้

เราจะแจ้งให้คุณทราบทางอีเมล์ และ / หรือประกาศที่เด่นชัดเกี่ยวกับบริการของเรา ก่อนที่การเปลี่ยนแปลงจะมีผลบังคับใช้และเปลี่ยน “วันที่มีผลบังคับใช้” ที่ด้านบนของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

คุณควรตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นระยะสำหรับการเปลี่ยนแปลงใด ๆ การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้จะมีผลเมื่อโพสต์ในหน้านี้

ติดต่อเรา

หากคุณมีคำถามใด ๆ เกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้โปรดติดต่อเรา:

โดยทางอีเมล์: [email protected]